Yritys

Lääkehoidon TurvaSinun lääkkeesi -sivusto palvelee Lääkehoidon Turvan  asiakkaita lääkitykseen liittyvissä asioissa. Sinun lääkkeesi  tarjoaa luotettavia lääkehoidon järkeistämiseen  tähtääviä palveluja eli eritasoisia lääkehoidon arviointeja. Asiakas saa palvelut joustavasti kotiinsa, palvelutaloon tai hoivakotiin, terveysasemalle, osastolle tai toimipaikalleen. Palvelut  voidaan toteuttaa myös etäpalveluna.

Lääkehoidon Turva

Lääkehoidon Turvan lääkitysturvallisuuteen ja terveydenhuollon koulutuksiin liittyvät palvelut löytyvät osoitteesta www.laakehoidonturva.fi.

Yrittäjä

Maria Siirilä (ent. Mäkelä), Vuoden farmaseutti 2017. Koulutettu Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija ja  Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys LHKA (UEF Aducate). Opintoihin kuuluvat myös terveystieteiden perusopinnot; Lääketieteen perusteet sekä HY+ koulutus Lääkitysturvallisuuden auditointi. Valmistunut farmaseutiksi Kuopion Yliopistosta vuonna 2001. Kokemusta monipuolisesti avoapteekkipuolella pienen sivuapteekin hoidosta ison apteekin hoivakotiyhteistyöhön.

Kiinnostus kliinistä farmasiaa ja moniammatillista yhteistyötä kohtaan johti oman yrityksen perustamiseen. Työskentely vanhusten toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi on sydäntä lähellä. Toiminta on puolueetonta ilman sitoumuksia lääketeollisuuteen. Yhteistyössä hoitajien ja lääkäreiden kanssa saavutamme mahdollisimman tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon asiakkaalle ilman turhia lääkehaittoja. Tiiminä pystymme yhdistämään jokaisen parhaan ammattitaidon.

Luottamuksella

Kaikki toiminta tapahtuu vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Tietoja säilytetään turvallisesti (rekisteriseloste). Lääkehoidon Turva on ilmoitettu Länsi-Suomen Aluehallintoviraston yksityisten terveydenhuollon ammatinharjoittajien rekisteriin. Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, farmaseutti löytyy myös Valviran Julki-Terhikki palvelusta.