Lääkityksen tarkistus

Lääkityksen tarkistukseen kuuluu noin puoli tuntia kestävä kotikäynti - vain oikein otettu lääke auttaaLääkityksen tarkistuksessa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan  epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin, sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Lääkityslistat kuntoon

Tietojärjestelmät eivät ole vielä yhtenäisiä ja muutenkin asiakas itse tietää, mitä lääkkeitä hänellä on käytössään. Lääkityksen tarkistuksen yhteydessä voimme päivittää tilanteen ja saatte myös mukaanne ajantasaisen lääkityslistan näytettäväksi lääkärikäynneillä tai vaikka päivystykseen joutuessanne.

Vain oikein otettu lääke auttaa

Käydään yhdessä läpi tarvitseeko juuri teidän lääkkeissänne huomioida  esimerkiksi ruokailun vaikutusta lääkkeen imeytymiseen tai voiko tablettinne murskata. Astmalääkkeiden inhalointi on hyvä myös välillä käytännössä kerrata, jotta lääke oikeasti menee keuhkoihin asti ja vaikuttaa.

Lääkityksen tarkistuksen toteutus

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä kotikäynti, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistään ja niihin liittyvistä ongelmista. Tarkistuksesta lähetetään postitse kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Tarkistus voidaan tehdä myös etäpalveluna koko Suomeen.

”Vain oikein otettu lääke auttaa”