Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi tehdään lääkärin aloitteesta moniammatillisesti yhteistyössä lääkärin ja hoitajien kanssa. Lääkehoidon kokonaisarviointi tehdään lääkärin aloitteesta moniammatillisesti yhteistyössä lääkärin ja hoitajien kanssa. Tehokkain tapa on sovitut yhteiset tiimipalaverit tai osallistuminen kierrolle. Etäyhteistyömahdollisuus.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys (LHKA) vaatii lisäkoulutuksen ja sitä on haettava uudestaan 5 vuoden välein. Ammattitaitoa on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti. Lääkehoidon kokonaisarviointeja ei saa tarjota ilman LHKA:ta.

Lääkehoidon kokonaisarviointi sisältää

Sisältää Lääkehoidon arviointiin nähden tarkemman perehtymisen potilastietoihin, terveydentilaan ja kattavamman arvion eri laboratorioarvoista sekä niiden merkityksestä lääkityksessä. Hoitoon sitouttaminen on myös tärkeä osa kokonaisarviointia.

Hinta sisältää farmasistin osuuden lääkäritapaamisesta. Yksi seurantasoitto esim. kuukauden kuluttua/yhteispalaverit.

Saatavana kuntien terveyspalveluihin keskitetysti useammalle asiakkaalle. Kysy lisää!

”Moniammatillinen yhteistyö”