Lääkehoidon arviointi

Onko lääkityksesi sinulle sopiva?

Lääkehoidon arviointia voi pyytää itse tai sen voi tilata terveydenhuollon ammattilainen. Yhteenvedon voi toimittaa itse omalle lääkärille, joka vastaa mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Parhaaseen tulokseen pääsemme kuitenkin yhteistyöllä farmasistin, hoitajien ja lääkärin kanssa.

Kenelle

Palvelu sopii hyvin kotisairaanhoidolle, palvelutaloihin ja hoivakoteihin tai lääkärin apuvälineeksi vastaanottotyöhön (Lääkäri veloittaa erikseen oman vastaanottoaikansa).

Lääkehoidon arviointi tulisi tehdä vuosittain kaikille yli 75-vuotiaille. Ennaltaehkäsyn kannalta se on järkevää tehdä jo aiemmin monilääkityille. Jos sinulla on ongelmia lääkkeiden käytössä tai haluat keskustella tarkemmin lääkityksesi kokonaisuudesta, on lääkehoidon arviointi sinulle sopiva palvelu.

Lääkärin ajankäyttö

Lääkehoidon Turvan palvelu on lääkäreille mahdollisimman joustavaa ja ajankäytöllisesti järkevää. Raportti on selkeä ja lyhyt, mutta lisätietoa tehdystä arvioinnista on saatavana halutessanne. Asiakkaan luona käytän aikaa rauhassa, mutta tulosten ja muutosehdotusten purku tehdään tehokkaasti vastaanotollanne tai etäpalveluna haluamananne ajankohtana.

Lääkehoidon arviointi tulisi tehdä vuosittain kaikille yli 75-vuotiaille

Lääkehoidon arvioinnin sisältö

Sisältää esitietojen kartoituksen, noin tunnin kotikäynnin haluttuun paikkaan tai etävastaanoton, erikseen toimistolla tehdyn arvioinnin mm. lääkityksen kokonaisuudesta, annosten sopivuudesta, yhteisvaikutuksista, lääkehaitoista, ottoajankohdista, lääkkeenoton onnistumisesta, lääkkeenottotekniikoista, lääkityksen tarkoituksenmukaisuudesta ja tehosta, lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille sekä huomioidaan mahdollisen munuaisten vajaatoiminnan vaikutus lääkitykseen. Yhteenvetona toimenpide-ehdotus lääkäriä varten. Lääkäri veloittaa oman vastaanottohintansa.

On ehdottoman tärkeää, että mahdolliset muutosehdotukset lääkityksessä toteutetaan vain lääkärin vastuulla. Hänellä on paras tieto ja ammattitaito terveydentilanne suhteen.

”Kokonaisvaltainen hoito iäkkäille”