KaatumisTurva

KaatumisTurvassa kartoitetaan kaikki kaatumisriskiä lisäävät lääkkeet ja mietitään niiden tarpeellisuutta sekä vaihtoehtoisia hoitosuositusten mukaisia lääkkeitä.

Kaatumisriski

Jo kolmen lääkkeen yhtaikainen käyttö lisää iäkkään kaatumis- ja murtumavaaraa. Henkilöillä, jotka käyttävät 10 tai useampaa lääkevalmistetta, on havaittu jopa yli kahdeksan kertaa suurempi alttius lonkkamurtumaan kuin henkilöillä, jotka käyttävät enintään yhtä lääkettä.*

Kun lääkehoitoa suunnitellaan ja tarkistetaan, kiinnitetään erityistä huomiota lääkeaineisiin ja sellaisiin lääkkeiden sivu- tai haittavaikutuksiin, jotka voivat muuttaa iäkkään kognitiota, vireystilaa ja liikkumis- tai toimintakykyä.

Huimausta tai kaatumisia

KaatumisTurvassa kartoitetaan kaikki kaatumisriskiä lisäävät lääkkeetPalvelu on suunnattu iäkkäille, joilla on huimausta tai on jo kaatuminen taustalla. Tämä palvelu sopii hyvin sairaalasta kotiutumisvaiheeseen. Samalla voidaan kartoittaa muita palvelutarpeita, joilla kaatumisriskiä saadaan pienennettyä.

Yhteistyöverkostostamme löytyy apua myös esteettömyyden kartoitukseen ja fyysisen toimintakyvyn kuntouttamiseen sekä  kotihoitoa.

KaatumisTurva

Sisältää esitietojen hankinnan, keskustelun joko kotikäyntinä tai videoyhteydellä vointiin ja lääkitykseen liittyvistä asioista, kaatumisriskiä lisäävien lääkkeiden arvioinnin ja muutosehdotukset lääkäriä varten kirjallisena raporttina. Seurantakeskustelu puhelimitse sovitusti muutosten toteuduttua.

” Turvallisesti kotona”

*THL: Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy -opas 2016