CERAD-muistitesti

Muistihäiriöiden tutkimukset voi aloittaa terveyskeskuslääkäri tai yksityislääkäri. Muistitestiin voi hakeutua jo ennen lääkärin vastaanottoa, eikä lähetettä tarvita. Oma tai omaisen kokemus muistin heikentymisestä on riittävä aihe testin tekemiseen. Etenevien muistisairauksien kohdalla mahdollisimman varhainen hoidon aloittaminen on tärkeää. Muistin heikentymistä voi aiheuttaa myös muu yleiskuntoa heikentävä sairaus tai lääkitys. Lue lisää.

CERAD

CERAD on ensisijainen Käypä Hoito -suosituksen mukainen tehtäväsarja, jolla saadaan herkästi tietoa hyvin varhaisenkin vaiheen muistihäiriöistä. Se on kehitetty erityisesti Alzheimerin taudin varhaiseen toteamiseen. Se sisältää usein seurannassa käytetyn karkeamman MMSE-testin, joka ei ole yhtä herkkä seulontamenetelmänä.

Testi soveltuu yli 55-vuotiaille, mutta työkyvyn, oikeustoimikelpoisuuden ja ajokyvyn arviointiin sekä nuoremmille työikäisille suositellaan laajempia neuropsykologisia testejä.

Testin tekeminen

Lääkehoidon Turvan Maria Mäkelä on koulutettu CERAD-testin tekemiseen. Testi voidaan suorittaa kotikäyntinä tai vastaanotolla lääkäriasemalla. Testiin alkukeskusteluineen on hyvä varata tunnin aika.

Testi tehdään kahdenkesken häiriötekijöiden välttämiseksi. Testiin ei tarvitse valmistautua ennakkoon, mutta ajankohta kannattaa varata niin, että vireystila on hyvä ja on syönyt sopivasti ennen testiä.

Mahdolliset toimintakyvyn rajoitteet esim. näkemisessä pyritään huomioimaan. Tulkin käyttö on mahdollista tarvittaessa.

Jatkotutkimukset

CERAD perusteella suositellaan mahdollisia lääkärin jatkotutkimuksia. Testillä todetaan myös mahdollinen jatkoseurannan tarve.

Tulokset toimitetaan tarvittaessa hoitavalle lääkärille. Testiä ei saa mukaansa.

Laboratoriokokeilla voidaan poissulkea harvinaisia muistin heikentymisen syitä kuten kilpirauhasen toiminnan häiriöt tai B12-vitamiinin puutos. Aivojen kuvantaminen on aina edellytys muistisairauden diagnosoimiseen.

Varaa aikasi CERAD-testiin TÄSTÄ!