Lääkehoidon arvioinnit

Lääkehoidon arviointi ja lääkityksen kokonaisarvionti ovat tärkeitä monilääkityille vanhuksilleMonilääkittyjen vanhusten lääkityksen kokonaisuus tulisi tarkistaa Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan vähintään kerran vuodessa. Tämä toteutuu harvoin johtuen puutteellisista resursseista ja hoitosuhteiden katkonaisuudesta. Lääkkeitä joudutaan usein uusimaan miettimättä niiden tarkoituksenmukaisuutta. Lääkehaittoja saatetaan hoitaa toisilla lääkkeillä, koska aikaa kokonaisuuden arviointiin ei ole lyhyillä vastaanottokäynneillä tarpeeksi.

Hoitoon sitoutuminen

Lääkkeitä ei toki vähennetä ilman syytä. Kaikkiin sairauksiin tulee löytyä hoitosuosituksia vastaavat lääkkeet, joita myös käytetään oikein. Suomessa ihmisistä, joilla on pitkäaikaissairaus, vain noin puolet käyttää lääkkeitään ohjeiden mukaisesti. Tämä on monesti yllätys myös hoitavalle taholle.

Me lääkehoidon asiantuntijat olemme tottuneita keskustelemaan lääkityksestä. Kerromme lääkkeistä kansantajuisesti, perustelemme käytön tarvetta ja neuvomme samalla oikeita tapoja lääkkeiden käyttöön. Meille on helppo kertoa ongelmista ja ajatuksista lääkkeiden käytössä. Pyrimme aina auttamaan asiakasta, mutta samalla kunnioitamme potilas-lääkärisuhdetta. Selvitetään yhdessä onko lääkityksesi sinulle sopiva.

Säästöt ja hyödyt

Lääkehoidon järkeistäminen tuottaa säästöjä monilääkittyjen vanhusten lääkekuluissa, lääkärikäynneissä, päivystyskäynneissä, sairaalajaksoissa ja parantaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Se voi estää kaatumisia, muistihaittoja, sekavuutta, parantaa elämänlaatua ja edistää toimintakykyä kotona.

Lääkehoidon kokonaisarviointi apuvälineenä

Omaisten huolen jakaminen ja helpottaminen on tärkeä osa lääkehoidon järkeistämistä.

Lääkehoidon arviointi ja kokonaisarviointi ovat hyviä työvälineitä lääkäreille ja hoitajille. Farmasisti käyttää aikaa vanhuksen kokonaislääkitykseen tutustumiseen ja jalkautuu vanhuksen luokse. Tapaamisella saa arvokasta tietoa voinnista, lääkehaitoista ja oikeasti käytetyistä lääkkeistä, käsikauppalääkkeistä ja luontaistuotteista verrattuna pelkkään lääkelistaan tai tietokoneohjelmaan. Saamme samalla ajantasaisen lääkityslistan. Suurin osa lääkityslistoista ei vielä ole todenmukaisia, mikä on suuri riski lääkitysturvallisuudelle.

Asiantuntija

Lääkehoidon arvioinnin asiantuntijalla on erityisosaaminen kliiniseen farmasiaan, mitä kannattaa käyttää hyödykseen tuomaan lisävarmuutta lääkärin ja hoitajien työhön. Tavoite on tehdä palvelusta selkeä ja ajankäytöllisesti järkevä ilman liikaa kuormitusta.