Lääkityksen tarkistus

89,00  45 minuuttia

Lääkityksen tarkistuksessa käydään läpi lääkehoidon oikeaa toteutusta ja tarkistetaan mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset.

Varaa sinulle sopiva aika alla olevasta sähköisestä kalenterista.

Osasto:

Kuvaus

Lääkityksen tarkistuksessa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin, sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Lääkityslistat kuntoon

Tietojärjestelmät eivät ole vielä yhtenäisiä ja muutenkin asiakas itse tietää, mitä lääkkeitä hänellä on käytössään. Lääkityksen tarkistuksen yhteydessä voimme päivittää tilanteen ja saatte myös ajantasaisen lääkityslistan näytettäväksi lääkärikäynneillä tai vaikka päivystykseen joutuessanne.

Vain oikein otettu lääke auttaa

Käydään läpi tarvitseeko juuri teidän lääkkeissänne huomioida esimerkiksi ruokailun vaikutusta lääkkeen imeytymiseen tai voiko tablettinne murskata. Astmalääkkeiden inhalointi on hyvä myös välillä käytännössä kerrata, jotta lääke oikeasti menee keuhkoihin asti ja vaikuttaa.

Lääkityksen tarkistuksen toteutus

Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä etävastaanotto, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistään ja niihin liittyvistä ongelmista. Tarkistuksesta lähetetään kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Kotikäyntimahdollisuus

Palvelu toteutetaan pääsääntöisesti etäpalveluna. Ohjeen saatte sähköpostitse. Tässä palvelussa on kotikäyntimahdollisuus Jyvässeudulla. Kerro toiveestasi kassalla lisätiedot-kohdassa.

”Vain oikein otettu lääke auttaa”