Ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämisessä paljon tekemistä

Lääkehoito on tärkeä osa pitkäaikaissairaiden hoitoa. Lääkehoito saattaa kuitenkin joskus aiheuttaa ongelmia erityisesti iäkkäillä. Monilääkitys saattaa heikentää potilaan elämänlaatua tai aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia.

Ikäihmisten lääkkeiden käytön järkeistämisessä paljon tekemistä   (laakehoidonpaiva.fi)